ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

1. Jak złożyć zamówienie?

 • Zamówienie można złożyć mailowo, telefonicznie lub osobiście w naszym biurze.

2. Czy montujecie na terenie całej Polski?

 • TAK! Montujemy na terenie całej Europy

3. Czy transport jest w cenie?

 • transport i montaż są dodatkowo płatne. Obliczając koszt bierzemy pod uwagę liczbę samochodów dostawczych, odległość jaką pokonają w obydwie strony, liczbę pracowników, która będzie brała udział w montażu, oraz czas jaki  pochłonie budowa. 

4. Z jakiego drewna są altany?

 •  wykorzystujemy odpowiednio wysuszone drewno świerkowe

5. Czy można zmodyfikować waszą altanę?

 • TAK! Każdą naszą altanę można dowolnie modyfikować, przyjmujemy również zamówienia indywidualne. 

6. Udzielacie gwarancji?

 • Tak! na każdą altanę udzielamy 2 letniej gwarancji 

7. W marketach budowalnych są tańsze altany!

 • Owszem, są również bardzo słabej jakości.

8. Czy na postawienie altany trzeba mieć pozwolenie?

Na altany/wiaty/domki/ogrody zimowe o powierzchni do 35m2 wystarczy zgłoszenie 

Altany, które budowane będą w obszarze Rodzinnych Ogrodów Działkowych, nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia, jeśli ich powierzchnia nie przekracza:

 • 25 m2 w przypadku ogrodów znajdujących się w obrębie miasta

 • 35 m2 w przypadku ogrodów znajdujących się poza granicami miasta. 

Wysokość konstrukcji nie może przekraczać 5 metrów w przypadku dachu stromego i 4 metrów w przypadku dachu płaskiego. Do powierzchni altany ogrodowej nie jest wliczana powierzchnia tarasu lub ganku, których łączna powierzchnia może wynosić dodatkowe 12 m2. Zamiar budowy altany  na terenie ROD należy zgłosić wyłącznie do Zarządu Ogrodu.

9. Jak wygląda proces zgłoszenia budowy domku letniskowego?

Zgłoszenia budowy dokonujemy w Starostwie Powiatowym.  Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na stronie internetowej Starostwa. 

Potrzebne mogą być następujące dokumenty:
– Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
– Mapa ewidencyjna ze Starostwa
– Szkic domku.

Zgoda następuje samoczynnie po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, jeśli w tym czasie Urząd nie wniósł do zgłoszenia  sprzeciwu. Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać kompletu wymaganych dokumentów, Urząd wezwie do ich uzupełnienia. Ważne jest dokonanie tego we wskazanym terminie.

10. Jak przygotować podłoże pod domek letniskowy/pawilon ogrodowy/altanę?

– teren powinien być wyrównany i utwardzony.

Domek/pawilon/altanę możemy postawić na bloczkach betonowych (wzór ułożenia bloczków wysyłamy mailem) najlepiej jednak zrobić wylewkę betonową lub ułożyć kostkę brukową. 

Grunt piaszczysty, gliniasty, regularnie podmakający czy ze spadkiem będzie złym podłożem pod bloczki fundamentowe. Bloczki pod ciężarem wywieranym przez domek będą pracować, przyczyniając się do skrócenia żywotności całej konstrukcji.

11. Jak długo trwa montaż?

 • przy altanach jest to kilka godzin, w zależności od ich wielkości od 3 do 8h. Przy domkach letniskowych montaż trwa 1 -2 dni robocze.

 12. Czego potrzebujecie do montażu?

 • Niezbędny jest dla nas dostęp do prądu. Jeżeli na miejscu nie będzie dostępu do prądu, prosimy o informację – ekipa monterska przygotuje agregat prądotwórczy.

 • Należy również przygotować podłoże pod altanę domek.